Vi bygger för framtiden & gör din vardag mer värdefull

Marbit bygger och vårdar markanläggningar och utemiljöer i Stockholmsregionen.
Detta har vi gjort med kvalitet sedan 1986 och är kända för att göra snygga jobb.

Företaget är specialiserat på två närbesläktade områden där vi har särskilda kompetenser, byggnation respektive skötsel av mark- och parkanläggningar. Det ger oss möjlighet att tillfredsställa många kundbehov och kombinera kunskaper från båda områdena.

Marbit utför såväl total- & generalentreprenader som deluppdrag och bland kunderna finns ledande kommunala, statliga och privata uppdragsgivare.

Företaget leds av sin ägare Hans Ahlquist som också är bolagets VD. Organisationen kännetecknas av korta och raka beslutsvägar. Huvudkontoret ligger centralt i Sundbyberg.

Marbit är certifierat för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt Byggmästareföreningens normer BF9K. Det kommer verksamheten tillgodo bland annat i form av dokumentering och kontinuerlig återkoppling av nya erfarenheter, lärdomar och idéer.


 

Senaste inläggen

Referensjobb


ANLÄGGNING

Marbit har i över tjugo år framgångsrikt förbättrat Stockholms parker, gator och torg. Vi gör det genom att alltid ge våra uppdragsgivare kvalitet och kunnande. LÄS MER

UTEMILJÖ

Vi anlägger och sköter om din utemiljö med hög kompetens och respekt för just dina behov och önskemål.  LÄS MER

VINTER

Marbit tar ansvar för alla årstider.  LÄS MER