Vi anlägger och sköter om din utemiljö med hög kompetens och respekt för just dina behov och önskemål. Bland våra kunder finns stad, kommun och bostadsrättsföreningar. Vi får ofta förtroendeuppdrag i kulturhistoriska miljöer. Allt detta är baserat på kompetenser inom idé & design, projektering, anläggning, skötsel & underhåll.

Marbit förverkligar dina trädgårdsdrömmar

Vi är en erfaren markentreprenör med kunskap att ge dig bra råd och rätt vägledning innan vi enas om eventuella uppdrag. Det är dina önskemål som står i fokus. Vår roll är att lyssna, inspirera och förverkliga. Med dina önskemål och vår vägledning skapar vi tillsammans en attraktiv och hållbar park- eller trädgårdsmiljö. Detsamma gäller då ditt behov är vidareutveckling eller löpande skötsel av en befintlig park, bostadsområden, Brf:er eller privata trädgårdar.

rätt kunskap skapar liv i din trädgård

Goda insikter om olika växters behov och levnadskrav är nyckeln till att skapa en hållbar trädgårdsmiljö. På Marbit har vi djup och bred kunskap med brinnande intresse för olika växters beteenden beroende på var och hur de planteras. Vårt mål är att förverkliga den estetiska upplevelse, trivsel och praktiska användning du eftersträvar inklusive riktlinjer för hållbar skötsel.